1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website, toegankelijk vanaf Cubdock.com , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht. 

2. Gebruik licentie

Er wordt geen toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van de Cubdock te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: 

het materiaal aanpassen of kopiëren;het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;proberen om software op de website van de cubdock te reverse-engineeren ; verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; ofde materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen op een andere server "spiegelen".

Hierdoor kan de cubdock worden beëindigd bij schending van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukt of elektronisch formaat is.  

3. Disclaimer

Al het materiaal op cubdock website worden geleverd ‘as is’. Cubdock geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en doet daarom alle andere garanties teniet. Bovendien doet Cubdock geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.     

4. Beperkingen
Cubdock van Haar Leveranciers Niet aansprakelijk for eventuele schade sterven Zich Zal voordoen en Utrecht met het gebruik Van het onvermogen OM de te gebruiken Materialen op are Cubdock Website, zelfs als cubdock van Een Machtigen Vertegenwoordiger of this website is BusinessWeek, Mondeling of Schriftelijk, van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige hoofdgebieden staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties van aansprakelijkheid voor incidentele schade; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van applicatie.   

5. Herzieningen en fouten

De materialen die op cubdock Website kan technische, typografische of fotografische fouten. cubdock belooft niet dat het materiaal op deze website nauwkeurig, volledig of actueel is. De cubdock kan het materiaal op de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. cubdock verplicht zich niet om de materialen bij te werken.       

6. Links

Cubdock heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door de cubdock van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.  

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Cubdock kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot cubdock website wordt beheerst door de wetten van het land , zonder betrekking tot zijn conflict van wettelijke bepalingen.   

9. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.